Advocaat arbeidsrecht in Almere nodig?
Bel vrijblijvend:
Home > Ontslag > Ontslagvergoeding
geld ontslagvergoeding

Ontslagvergoeding in Almere

Transitie na ontslag in Almere

Uw ontslag betekent misschien het begin van een onzekere periode. Vooral op het financiële vlak kunt u flink teruggezet worden. Een klein lichtpuntje biedt de ontslagvergoeding. In veel gevallen kan een werknemer aanspraak maken op een geldbedrag. Deze vergoeding moet het voor u makkelijker maken om op een andere baan over te stappen. Het wordt gebruikt om het gemiste inkomen op te vangen. Ook kan het worden besteed aan extra scholing. Sinds 1 juli 2015 spreken we dan ook van een ‘transitievergoeding’.

Recht op vergoeding?

Vraagt u zich af of u recht heeft op een vergoeding na uw ontslag in Almere? Als u minstens twee jaar in dienst bent geweest moet uw werkgever de transitievergoeding betalen. Een tijdelijk contract is geen uitzondering. Wanneer deze niet wordt verlengd maakt u nog steeds aanspraak op de ontslagvergoeding. Neemt u zelf ontslag? In een zeldzaam geval heeft u ook dan recht op vergoeding. Namelijk in het geval van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Ontslagvergoeding berekenen

De hoogte van uw ontslagvergoeding is afhankelijk van verschillende factoren. U kunt de ontslagvergoeding bereken aan de hand van een simpele rekenregel. Reken per elk half dienstjaar in de eerste 10 jaar van uw arbeidsovereenkomst 1/6 maandsalaris. Per half dienstjaar na die 10 jaar rekent u ¼ maandsalaris. Het bruto jaarsalaris geldt als maximum. Echter kan het bedrag niet hoger uitvallen dan €76.000 bruto.

Zoekt u juridische hulp bij het regelen van uw ontslagvergoeding? Heeft u ontslag genomen, maar is dit ernstig te verwijten aan uw werkgever? Schakel de hulp in van ons kantoor in Almere.