Advocaat arbeidsrecht in Almere nodig?
Bel vrijblijvend:
Home > Arbeidsongeschikt
rolstoel strand arbeidsongeschikt

Arbeidsongeschiktheid in Almere

Uw rechten bij arbeidsongeschiktheid

Een lichamelijke of geestelijke beperking kan ervoor zorgen dat u arbeidsongeschikt bent. U kunt uw werkzaamheden slechts gedeeltelijk uitvoeren. In het ernstigste geval zelfs helemaal niet meer. Gelukkig staat u niet meteen machteloos. Via de wet heeft u bepaalde rechten bij ziekte of een ongeval. Wij kunnen u in Almere haarfijn uitleggen wat in uw situatie van toepassing is.

Recht op uitkering

De mate waarin iemand arbeidsongeschikt is verschilt bij ieder geval. Een arts en arbeidsdeskundige stellen deze mate van arbeidsongeschiktheid vast. Zij keuren u na twee jaar ziekte of beperkt functioneren. U kunt aanspraak maken op een WIA-uitkering. Hiervoor moet u voor minstens 35% arbeidsongeschikt zijn. Afhankelijk van het type uitkering wordt loon doorbetaald of aangevuld.

Arbeidsongeschikt en ontslag

Arbeidsongeschiktheid kan helaas ook de oorzaak zijn voor conflicten op de werkvloer. Uw werkgever ziet u waarschijnlijk het liefst weer aan het werk. De ernst van uw ziekte kan onderschat worden. Een ontslag is echter vrijwel onmogelijk wanneer u arbeidsongeschikt bent. U wordt door de wet beschermd, bijvoorbeeld door het opzegverbod.

Zorgt uw ziekte alsnog voor een conflict met uw werkgever? Bent u het oneens met de beoordeling van uw mate van arbeidsongeschiktheid? Vraag om deskundig advies. Wij zijn op de hoogte van uw rechten en plichten. Neem contact op met ons kantoor voor juridische hulp.